top of page

Över 20 konsultuppdrag för åtta samhällsförändrande organisationer under Kinds första år

Vi lämnar Kinds första verksamhetsår bakom oss och är stolta över att kunna tillbaka på vilket otroligt år det varit. Med fler än 20 genomförda konsultuppdrag åt åtta samhällsförändrande organisationer i bagaget ser vi verkligen fram emot 2023. 


Under året har vi genomfört över 20 olika uppdrag inom Kind. För den ideella organisationen Right By Me tog vi oss an uppdraget att interimt leda deras arbetsmarknadsprojekt, som syftar till att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad och kapacitetsbygga unga. Under året har vi även jobbat tillsammans med Right By Me kring deras effektmätning, skrivit en effektrapport samt arbetat med metodutveckling.


För det kommunala bolaget Tillväxt Botkyrka fick vi uppdraget att på ett kvalitativt och utforskande sätt undersöka vilken effekt som skapas genom deras verksamhet – och hur. Genom 26 intervjuer med entreprenörer som fått stöd av Tillväxt Botkyrka, och med kandidater som fått jobb genom verksamheten, skapade vi en sammanfattad bild av verksamhetens påverkan i praktiken. I slutet av projektet sammanställdes resultatet i en rapport som levererades till Tillväxt Botkyrka, tillsammans med resultatanalyser och Kinds rekommendationer om fortsatt arbete.


Youth 2030 Movement anlitade oss för flera uppdrag, bland annat att utveckla effektstyrning, designa och genomföra intervjuer med unga från deras verksamhet, skriva effektberättelser och facilitera workshops.


Sandra stöttade föreningen Inter Sektion med verksamhetsstruktur och styrelseadministration. Gabriella koordinerade studiebesök åt projektgrupp från UNDP Nordmakedonien, inom SIDA-projektet “Tackling Air Pollution in the city of Skopje”. Emilia faciliterade ledarutbildning för unga, för den ideella organisationen The Good Talents.


Utöver dessa uppdrag har vi även samarbetat med Utvecklingsbyrån STHLM. Inom ramen för detta har vi tillsammans med Demokratibygget utvecklat och lett ett sommarprogram för unga demokratiambassadörer i Haninge kommun samt faciliterat workshops på skolor. Vi har också genomfört över 10 uppdrag inom effektmätning som underkonsulter till Effektfullt.


Kort och gott, ett riktigt roligt första år för Kind! Vi är otroligt glada över att så många grymma organisationer velat ha vår hjälp, och att vi fått möjlighet att bidra till deras samhällsförändrande arbete.Emilia faciliterar under en ledarutbildning för den ideella organisationen The Good Talents, i ett av de över 20 konsultuppdrag som Kind gjort för åtta samhällsförändrande organisationer under 2022

Behöver du hjälp med effektmätning eller verksamhetsutveckling?Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page