top of page

UNDP NORDMAKEDONIEN

Koordinering | Studieresa | Hållbarhet 

UNDP Nordmakedonien arbetar med projektet “Tackling Air Pollution in the city of Skopje” som finansieras av SIDA. Som en del i projektet åkte projektgruppen (personer från UNDP, forskare, journalister och myndighetspersoner) till Sverige på studieresa för att träffa olika organ, organisationer, personer och initiativ som kan inspirera till projektet. 

 

En resa där en stor grupp ska besöka flera platser och träffa många människor, på specifika tider, kräver mycket god planering och samordning. Därför anlitade de Gabriella från Kind som koordinator.

 

Gabriella ansvarade för research, kommunikation, samordning och mötesbokning. Hon såg till att projektgruppen fick träffa relevanta aktörer inom området, både för enskilda möten och för föreläsningar, workshops och rundvandringar. Med hennes lokala kännedom agerade hon också rådgivare till kunden, för att säkerställa att resan erbjöd kvalitativ inhämtning av kunskap.

 

Den avlastning som kunden fick i koordineringen av resan möjliggjorde dessutom att de kunde fokusera på andra viktiga delar av sin verksamhet. 

UPPRAGETS FRAMGÅNGSFAKTORER

  • Lyhördhet inför uppdragsgivarens behov 

  • Social kompetens och värdefulla kommunikationsskills

  • Stort nätverk i Stockholm inom olika sektorer kopplat till hållbarhet

  • Flexibilitet

"Our collaboration with Gabriella was very successful. She was professional and committed, and both planned and carried out the assignment easily and smoothly. She was a good communicator, which greatly simplified our activities. With the help of Gabriella, we created a very good experience for our participants. We were relieved of meeting coordination, which was incredibly valuable for our organization and allowed us to focus on other parts of our business. Hiring Gabriella to help coordinate our project was a great choice, we will definitely do it again!"

- Aleksandra Dimova, projektledare

Stockholm Sweden Panorama
bottom of page