top of page

TILLVÄXT BOTKYRKA

Fokusgrupper | Datainsamling | Resultatanalys och rapport

Tillväxt Botkyrka arbetar för att bidra till ökad inkludering. De erbjuder lokala entreprenörer kostnadsfri tillgång till kunskap, verktyg och kontakter som som gör det lättare för företag att växa och anställa. Målet är att, genom att erbjuda affärsutveckling, rekryteringsstöd och nätverk till entreprenörer, bidra till att 1000 jobb skapas under verksamhetens första fem år. 

 

Tillväxt Botkyrka ville undersöka om deras verksamhet genererar ytterligare positiva samhällseffekter, utöver de nyskapade jobben som avsett.

 

Vi på Kind fick uppdraget att, på ett kvalitativt och utforskande sätt, undersöka vilken effekt skapas genom Tillväxt Botkyrkas verksamhet – och hur! Genom 26 intervjuer med entreprenörer som fått stöd av Tillväxt Botkyrka, och med kandidater som fått jobb genom verksamheten, skapade vi en sammanfattad bild av verksamhetens påverkan i praktiken.

 

Uppdraget gjordes i samarbete med Oren Ipp på Ipp Ventures.

 

I slutet av projektet sammanställdes resultatet i en rapport som levererades till Tillväxt Botkyrka, tillsammans med resultatanalys och Kinds rekommendationer om fortsatt arbete.

UPPDRAGETS FRAMGÅNGSFAKTORER

  • Förståelse för hur vi kan komplettera våra kunskaper med andras kompetens för att skapa en så bra leverans som möjligt.

  • Stor erfarenhet inom facilitering av intervjuer, fokusgrupper och workshops.

  • Självständigt arbete och god förmåga att lyssna in behov.

“Vi uppskattade att arbeta tillsammans med Kind, och har fått stor användning av insikterna i rapporten. De har bidragit till att vi ännu tydligare kunnat visa på värdet som skapas i vår verksamhet, vilket underlättat processen för att få fortsatt finansiering - så att vi kan driva vår verksamhet vidare och skapa positiv förändring för fler entreprenörer och personer i Botkyrka. Gabriella och Emilia var flexibla, lyhörda och enkla att arbeta med.”

- Kevin Ryan, CEO och medgrundare Tillväxt Botkyrka

Miljonbemanning-16.jpg
bottom of page