top of page

LÄR KÄNNA KIND

Kind bygger på praktisk erfarenhet från ideell sektor. Vi som jobbar här har bred erfarenhet från roller som verksamhetschef, projektledare, insamlingsansvarig och kommunikatör. Med vår samlade kompetens i att möjliggöra, driva, utveckla och mäta effekten av samhällsinsatser stöttar vi er för att ni ska kunna skapa största möjliga impact. Vi är partnern som förvandlar ambition till verklighet, med fokus på mätbar förändring och hållbar utveckling.

Kind.png
Emilia.png

Emilia Wiik

070 645 03 54

Emilia har över femton års erfarenhet av arbete i ideell sektor, bland annat i rollen som verksamhetschef, ekonomichef och programansvarig. Hon har flerårig erfarenhet av att skapa strukturer för och genomföra effektmätning för organisationer inom flera olika branscher, och är van föreläsare och processledare. Emilia är ekonom med en MSc i Business & Management från Handelshögskolan i Stockholm.

TEAMET

Gabriella.png

Gabriella Kern

073 263 01 32

Gabriella är projektledare med mångårig erfarenhet av att utveckla, genomföra, leda och utvärdera samhällsförändrande projekt. Hon har bland annat jobbat med frågor som rör inkludering, socialt entreprenörskap och demokrati. Hon har även erfarenhet av att jobba för och med tvärsektoriell samverkan. Hon har en fil. kand i medie- och kommunikationsvetenskap från Stockholms Universitet.

Sandra.png

Sandra von Huth

073 935 66 14

Sandra har över tio års erfarenhet av både strategiskt och operativt kommunikationsarbete och har god kompetens inom effektmätning. Hon har hjälpt många organisationer med projektutveckling och bidragsansökningar till givare som Svenska ESF-rådet, Europeiska kommissionen, Allmänna arvsfonden, Postkodstiftelsen och MUCF. Hon har en fil. kand i retorik från Södertörns högskola och har studerat grafisk design på Berghs School of Communication.

ASSOCIERADE KONSULTER

Jakob Magnusson_edited_edited.jpg

Jakob Magnusson

Jakob är i grunden ingenjör och marknadsekonom med lång erfarenhet från näringslivet i roller som bland annat säljchef, produktledare och slutligen i ledande roll för energieffektivisering och planering.

 

Jakob kompletterar Kind med bland annat klimatberäkningar, enligt GHG-protokollet.

Oren Ipp coach

Oren Ipp

Oren är strateg och coach med över 20 års erfarenhet av att designa, implementera och mäta effekten av internationella biståndsprogram. 

Utöver specialisering inom utvärdering är Oren certifierad coach genom International Coaching Federation (ICF).

bottom of page