top of page

SVENSKA KLÄTTERFÖRBUNDET

Väsentlighetsanalys | Hållbarhet | Idrottsförbund 

Svenska Klätterförbundet är ett specialidrottsförbund som genom sina 80 medlemsklubbar representerar tusentals klättrare och skidalpinister runtom i landet. I sin strävan efter att arbeta med och för hållbarhet inom klättersporten, inledde de ett samarbete med oss på Kind för att kartlägga och analysera sin verksamhet utifrån ett heltäckande hållbarhetsperspektiv.

 

Under projektets gång arbetade vi tillsammans med Klätterförbundets hållbarhets- och marknadsansvarig, Andreas Gustafsson, och faciliterade workshops för förbundets kanslimedarbetare.

 

Arbetet resulterade i en heltäckande väsentlighetsanalys, baserad på omvärldsbevakning, verksamhetsanalys och omfattande intressentdialoger.

 

Väsentlighetsanalysen kommer att ligga till grund för förbundets fortsatta hållbarhetsarbete; framförallt i utformningen av en effektiv och långsiktig hållbarhetsstrategi.

"Att be Kind vara en del av Klätterförbundets hållbarhetsarbete visade sig vara en riktig lyckoträff. Med deras stora erfarenhetsbank hjälpte dom oss att navigera i hållbarhetsarbetet på ett snyggt och smidigt sätt. Samarbetet har vart väldigt lärorikt!"

Andreas Gustavsson, hållbarhets- och marknadsansvarig

High Fives
bottom of page