top of page
Sunset Over Forest_edited.jpg

DIN IMPACTBYRÅ FÖR HÅLLBAR SAMHÄLLSFÖRÄNDRING

Hos oss får ni stort engagemang och praktiskt stöd, från vägledning och utbildning till direkta insatser där det behövs. Vi förstärker potentialen i era samhällsinsatser. Tillsammans med er skapar vi riktig förändring, bortom välformulerade ord och snygg paketering.

VÅRA TJÄNSTER

Effektmätning

EFFEKTMÄTNING

Vi kan hjälpa er att sätta upp strukturer för att planera för effekt samt mäta, analysera och synliggöra den förändring era insatser skapar.

Problemkartläggning | Förändringsteori | Mätinstrument | Datainsamling | Effektrapportering

Hållbarhet
HÅLLBARHETSARBETE

Vi kan hjälpa er med att planera, implementera, mäta, analysera, utvärdera och rapportera ert hållbarhetsarbete.

Dubbel väsentlighetsanalys | Strategi | Social färdplan | Klimatberäkning | Hållbarhetsrapportering

Verksamhetsutveckling projektledning
VERKSAMHETSUTVECKLING

Vi kan hjälpa er med att möjliggöra, utveckla och driva era samhällsförbättrande projekt och insatser, och ta dem till nästa nivå.

Behovsanalys | Metodutveckling | Söka medel | Projektledning | Projektrapportering

”Att be Kind vara en del av Klätterförbundets hållbarhetsarbete visade sig vara en riktig lyckoträff. Med sin stora erfarenhetsbank hjälpte de oss att navigera i hållbarhetsarbetet på ett snyggt och smidigt sätt. Samarbetet har vart väldigt lärorikt!”

Andreas Gustafsson, marknads- och hållbarhetsansvarig Svenska Klätterförbundet

Sustainability

PRAKTISK

ERFARENHET

Genom att vi själva utvecklat och drivit samhällsförändrande projekt på gräsrotsnivå har vi god förståelse för de behov och utmaningar som sociala initiativ har.

Sustainability

EN PERSONLIG

BYRÅ

Kind Impact Konsulter

EFFEKTFULLA

INSATSER

Hos oss är ni inte en i mängden. Vi har en stor bank av erfarenhet, metoder och verktyg, och utformar skräddarsydda lösningar som passar för just era behov.

Vi engagerar oss där vi kan göra mest nytta, genom praktiska insatser som leder till bestående förändring.

ETT URVAL AV VÅRA KUNDER

Tillväxt Botkyrka
UNDP
Svenska Klätterförbundet
ABF Stockholm
The Good Talents
Youth 2030 Movement
bottom of page